Strojový překlad do dalších jazyků: 

Patnáctý ročník soutěže

Patnáctý ročník soutěže započal otevřením registrace pro školy dne 3. 1. 2020. Pro samotné žáky se pak soutěž otevře 24. 1. 2020. Soutěž je určena jednotlivým žákům celého světa. Vědomostní test je sestaven s převahou otázek interpretačních nad faktografickými. Cílem je podpořit schopnost nezávislého myšlení účastníků soutěže tak, aby pomocí vlastního úsudku a vědomostí dokázali dojít ke správnému řešení otázky.

Cílem mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století je podpořit zájem žáků a studentů o novodobou historii a rozšířit jejich znalosti o podstatné, ale i zajímavé události související s obdobím druhé světové války a následných historických událostí.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne dne 4. června 2020. Ti nejlepší se sejdou, aby si převzali ceny věnované partnery soutěže a vyslechli si vybrané literární práce v podání předních dramatických umělců. Připravujeme také bohatý doprovodný program, na který budou pozváni i žáci nejaktivnější školy soutěže.

Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěží převzali
Partneři soutěže
SZMO_logo3_2013 logo epocha logo stachema logo rex logo nsnp cmyk logo kalich logo karolinum logo kašpar logo KD
Mediální partneři
logo history logo junior logo kladenske listy logo radio relax logo monitora