Strojový překlad do dalších jazyků: 

Slavnostní vyhlášení v Kostele sv. Václava a dvoudenní exkurze vítězů

Slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům se uskutečnilo ve středu 5. června 2019 v Kostele sv. Václava v Opavě, který je pod správou Opavské kulturní organizace.

Slavnostní vyhlášení zahájily v 10:50 hodin fanfáry. Úvodní slovo pronesla ředitelka Památníku Lidice Mgr. Martina Lehmannová.

Mezi významnými hosty byli přítomní náměstci Statutárního města Opava PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. a Ing. Michal Jedlička, vicekonzulka Generálního konzulátu Polska Dr. Maria Kovacs, náměstek ředitele muzea paláce krále Jana III. ve Wilanowu Piotr Gorájec, zástupce spoluvyhlašovatele soutěže ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, ředitelka Slezského zemského muzea Mgr. Jana Horáková, náměstkyně pro odborné činnosti Slezského zemského muzea a vedoucí Národního památníku II. světové války Mgr. Kamila Poláková, přítomen byl také porotce odborné poroty soutěže historik Mgr. Jan Petrásek, pozvání přijal také římskokatolický kněz ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič Ph.D., O.Cr., plukovník Jaroslav Žáček a herci Máša Málková a Norbert Lichý, kteří přednesli vybrané literární práce letošního ročníku soutěže. Dále se vyhlášení zúčastnil pan Dalibor Naar zastupující projekt Skryté příběhy a hostem byla též dcera akademické sochařky Marie Uchytilové paní Sylvie Klánová.

Po zahájení programu zazněly projevy z úst zástupce spoluvyhlašovatele soutěže Mgr. Zdeňka Hazdry Ph.D., Mgr. Jany Horákové ze Slezkého zemského muzea, jakožto spoluorganizátora letošního vyhlášení soutěže v Opavě, náměstka PhDr. Igora Hendrycha Ph.D. a k účastníkům promluvila také vicekonzulka Maria Kovacs. Po projevech byl na pódium pozván pan Dalibor Naar, aby přítomným představil projekt Skryté příběhy. Jedná se o sérii výletních tras určené pro děti a mládež, které jsou po celé České republice. Na každé trase je několik zastavení, kde se účastníci zaposlouchají pomocí svého chytrého telefonu do příběhu vyprávěného historickou postavou, která je spojena s daným místem. Následně plní drobné úkoly a sbírají body. Čím více bodů nasbírají, tím větší obsah hry se jim otevírá.

úvodní slovo vicekonzulky Generálního konzulátu Polska Dr. Marii Kovacs

Ředitelka Památníku Lidice Mgr. Martina Lehmannová

Moderátoři Jana Nevřelová ze Slezského zemského muzea a Filip Petlička z Památníku Lidice

Dalibor Naar představil projekt Skryté příběhy

Náměstci Statutárního města Opava PhDr. Igor Hendrych (nalevo), Ph.D. a Ing. Michal Jedlička (napravo), předávají cenu za literární práci z I. kategorie

Poté si vzala slovo ředitelka soutěže Mgr. Michaela Brábníková a krátce shrnula průběh letošního ročníku soutěže.

Od 11:20 hodin zvali moderátoři Jana Nevřelová ze Slezského zemského muzea a Filip Petlička z Památníku Lidice na pódium finalisty první a druhé kategorie, kteří obdrželi účastnické diplomy a věcné ceny. Po předání cen finalistům přečetli velmi procítěně úryvky z vybraných literárních prací finalistů pan Norbert Lichý a paní Máša Málková.

Program pokračoval předáním cen poroty. Následovalo čtení úryvků z prací oceněných cenou poroty citlivě ztvárněné opět paní Mášou Málkovou a panem Norbertem Lichým.

Po zaznění slavnostní fanfáry byli na pódiu zváni již absolutní vítězové obou kategorií. Ti získali jako hlavní cenu skleněnou plastiku od uměleckého skláře Jiřího Pačinka a řadu věcných darů od sponzorů soutěže. Po ukončení oficiální části programu potěšila přítomné hosty svým hudebním vystoupením hudební skupina Zrní.

Ceny pro vítěze soutěže I. a II. kategorie od uměleckého skláře Jiřího Pačinka

Herečka Máša Málková při přednesu jedné z oceněných literárních prací

Herec Norbert Lichý při přednesu jedné z oceněných literárních prací

Porotce soutěže historik Mgr. Jan Petrásek (první zleva) a Sylvie Klánová (uprostřed)

 

(zleva) herec Norbert Lichý, náměstkyně pro odborné činnosti Slezského zemského muzea a vedoucí Národního památníku II. světové války Mgr. Kamila Poláková a náměstek ředitele muzea paláce krále Jana III. ve Wilanowu Piotr Gorájec, kteří předávali ceny oceněným za literární práce

Zástupce spoluvyhlašovatele soutěže ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, který předává cenu za krásné druhé místo v II. kategorii

(zleva) ředitelka Slezského zemského muzea Mgr. Jana Horáková, ředitelka Památníku Lidice Mgr. Martina Lehmannová a ředitelka soutěže Mgr. Michaela Brábníková, které předávají cenu vítězi z I. kategorie soutěže

(zleva) plukovník Jaroslav Žáček a římskokatolický kněz ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič Ph.D., O.Cr. předali ceny nejaktivnějším školám soutěže

Kapela Zrní, která na závěr zpestřila program slavnostního vyhlášení

Pro účastníky slavnostního vyhlášení byl ve spolupráci se Slezským zemským muzeem připravený odpolední program. Po dopoledním programu v Kostele sv. Václava se účastníci přesunuli do objektů Slezského zemského muzea, kde absolvovali prohlídku Historické výstavní budovy a Národního památníku II. světové války v Hrabyni s odborným výkladem.

Vítězové 14. ročníku soutěže se již 5. června po skončení odpolední prohlídky účastnili večerního vzdělávacího programu s názvem Jak lazarety ke jménu přišly aneb historie zdravotní péče. Následujícího dne 6. června vítězové absolvovali celodenní program, který začal exkurzí v České televizi Ostrava, kde se výherci seznámili s celkovým chodem studií a podívali se i do technické místnosti, odkud se vysílání řídí, upravuje, střihá atd. Po společném obědě následovala návštěva Světa techniky v Ostravě, kde vítězové strávili příjemné odpoledne obklopeni vědou, technologií a všeobecným poznáním lidské vynalézavosti. Návštěvníci mohli zavítat také do místního kinosálu s promítáním filmu z produkce BBC o záhadných hlubinách oceánů. Kde se například dověděli, že oceán je dnes poslední divokou a dosud ne zcela probádanou divočinou, která nás na zemi obklopuje. V podvečer pak ocenění navštívili planetárium, kde na ně čekal program v kinosále s kopulovou střechou, díky které se doslova ocitli na dotek hvězdám i samotným planetám naší slunečné soustavy. Dále následovala prohlídka vesmírné expozice s názvem Experimentárium. Planetárium Ostrava je třetím největším planetáriem v Česku a jediným v Moravskoslezském kraji. Bylo založeno v roce 1980 a je zároveň součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Na začátku dne 7. 6. 2019 se vítězové prošli ranní Opavou s průvodcem, kde se seznámili se zajímavými místy v historickém centru města, které bylo bohužel na konci druhé světové války velmi poničeno. Program pokračoval prohlídkou věže Hlásky, nejvyššího místa Opavy s jedinečným výhledem na celé město. Hláska, též Městská věž nebo Hodinářská věž je budova stojící na Horním náměstí v Opavě. Dnes je v jejích prostorách sídlo magistrátu a je chráněna jako kulturní památka České republiky. Zde měli návštěvníci možnost nahlédnout také do expozice zachovalých exponátů různého druhu mapující celé 20. století. Po závěrečném společném obědě již čekala na vítěze cesta domů. Všem přítomným patří velký dík za vytvoření příjemné atmosféry, která provázela celé vyhlášení i exkurzi vítězů.

Oceněným soutěžícím a finalistům, kteří se nemohli vyhlášení osobně zúčastnit, budou ceny zaslány poštou.

Zároveň děkujeme všem účastníkům soutěže a těšíme se na jejich účast i v následujícím 15. ročníku!

Národní památník II. světové války v Hrabyni

Návštěva vítězů ve studiu České televize Ostrava

Studio připravené na natáčení pořadu Sama doma ve studiu České televize Ostrava

Svět techniky v Ostravě

Návštěva Planetária Ostrava

Ranní procházka s komentovanou prohlídkou věže Hlásky na Horním náměstí v Opavě

Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěží převzali
Partneři soutěže
SZMO_logo3_2013 logo epocha logo stachema logo rex logo nsnp cmyk logo kalich logo karolinum logo kašpar logo KD
Mediální partneři
logo history logo junior logo kladenske listy logo radio relax logo monitora