Strojový překlad do dalších jazyků: 

Patnáctý ročník soutěže

Patnáctý ročník soutěže započne otevřením registrace pro školy dnem 3. 1. 2020. Pro samotné žáky se pak soutěž otevře 24. 1. 2020. Již v  uplynulých ročnících si žáci všimli změn ve struktuře otázek vědomostního testu. I letos převáží počet otázek interpretačních nad faktografickými. Cílem této změny je podpořit schopnost nezávislého myšlení účastníků soutěže tak, aby pomocí vlastního úsudku a vědomostí dokázali dojít ke správnému řešení otázky.  
 
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne dne 4. června 2020. Ti nejlepší se sejdou, aby si převzali ceny věnované partnery soutěže a vyslechli si vybrané literární práce v podání předních dramatických umělců. Připravujeme také bohatý doprovodný program. 

Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěží převzali
Partneři soutěže
SZMO_logo3_2013 logo epocha logo stachema logo rex logo nsnp cmyk logo kalich logo karolinum logo kašpar logo KD
Mediální partneři
logo history logo junior logo kladenske listy logo radio relax logo monitora