14.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené 14. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2019