Strojový překlad do dalších jazyků: 

Harmonogram soutěže

 

Harmonogram 15. ročníku soutěže „Lidice pro 21. století“ 2020

 

03/01/20  Pátek  Zahájení registrace škol
24/01/20  Pátek  Zahájení registrace soutěžících
24/01/20  Pátek  Zahájení 1. kola soutěže
20/02/20  Čtvrtek  Ukončení registrace do soutěže 
21/02/20  Pátek  Uzavření 1. kola
14/04/20  Úterý  Vyhlášení výsledků 1. kola a soutěže škol
14/04/20  Úterý  Zahájení 2. kola soutěže
27/04/20  Pondělí  Uzavření 2. kola
22/05/20  Pátek  Zveřejnění výsledků na webu
10/20    Slavnostní vyhlášení výsledků aktuálního ročníku

 

O soutěži

Kdo se může stát účastníkem soutěže?

Soutěž je vyhlášena pro česky, slovensky, polsky, anglicky a německy mluvící žáky ve věku 10–19 let.

Jak se do soutěže zapojují školy?

Každá česká, slovenská, polská a německá škola, která se do soutěže zaregistruje, usnadní svým žákům vyplnění přihlášky do soutěže a bude automaticky zařazena do soutěže O nejaktivnější školu.

 

Jak bude soutěž vypadat?

První kolo soutěže má dvě části:

 1. vědomostní test, ke kterému získáte na těchto stránkách přístup po přihlášení do soutěže. Nemusíte vyplnit všechny úlohy najednou, k testu se můžete vracet. Vstupem k rozpracovanému testu bude vždy vaše e-mailová adresa a přístupové heslo.
 2. volný literární útvar na téma, které po přihlášení najdete na těchto stránkách. Tato práce nesmí překročit 3000 znaků (v opačném případě ji systém odmítne uložit), kratší být může.

 

Jak se dozvím, jestli postupuji do druhého kola?

Výsledky prvního kola soutěže najdete na těchto stránkách. Z každé kategorie postupuje 21 účastníků s nejvyšším počtem bodů do druhého – finálového kola (pokud bude více účastníků se stejným počtem bodů, rozhoduje porota).

 

Jak bude probíhat druhé kolo?

Účastníci, kteří postoupí do druhého kola, budou (stejně jako v prvním kole) řešit vědomostní test.

 

Jak se určí vítěz celé soutěže?

Závěrečné pořadí se sestavuje ze součtu výsledků z prvního a druhého kola. Výsledky soutěže opět najdete na těchto stránkách.

 

Ocenění účastníků soutěže

Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii stejně jako soutěžící, jimž porota udělí zvláštní ocenění za literární práci, obdrží skleněnou plastiku a věcné dary od partnerů soutěže. Výherce o nejaktivnější školu získá odměnu v podobě hrazené autobusové, nebo částečně hrazené autobusové dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a publikace.

 

Dostanu zpět práce, které jsem do soutěže odeslal(a)?

Vyplněný vědomostní test z prvního a druhého kola ani zpracovaná literární práce se účastníkům nevrací – budou uloženy do dokumentace k tomuto ročníku soutěže.

 

Jak se přihlásit?

Pokud se chcete zúčastnit soutěže, stačí jen vyplnit přihlášku, kterou najdete na těchto stránkách. V případě, že je do soutěže zaregistrována vaše škola, stačí údaje o škole vyhledat v registru škol, který je součástí přihlášky. Pokud vaše škola zaregistrována není, zvolíte si v přihlášce samostatnou účast a údaje o škole vyplníte individuálně. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mail, který vám oznámí, že jste se stali účastníky soutěže, a můžete začít s vypracováváním testových otázek a literárních prací. Registraci školy může provést zástupce školy dle pokynů obsažených v části Registrace školy.

 

POZOR! Přihlášku vyplňujte pečlivě, zkontrolujte především správné datum narození, e-mail a heslo.

Důležité dokumenty soutěže "Lidice pro 21. století."

Soutěž „O nejaktivnější školu“

Od čtvrtého ročníku je oficiální částí soutěže "Lidice pro 21. století" soutěž určená pro české, slovenské školy nově také pro školy polské a německé s názvem "O nejaktivnější školu". Každá škola, která se do soutěže zaregistruje, je automaticky zařazena do soutěže škol. Nejaktivnější škola (škola s nejvyšším počtem přihlášených žáků) získá odměnu v podobě hrazené, nebo částečně hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a občerstvení pro žáky. Pro další školy s vysokým počtem účastníků jsou připraveny zajímavé publikace.

Parametry pro určení vítěze soutěže škol jsou:

 • počet přihlášených žáků v poměru k celkovému počtu žáků na škole. Tento údaj je součástí registrace školy a u nejpočetněji zastoupených škol bude ověřován tajemnicí soutěže přímo na školách.
 • kvalita prací, které žáci v soutěži odevzdají.

Tato opatření mají vyloučit diskriminaci malých škol a samoúčelné přihlašování žáků bez aktivního zapojení se do soutěže.

Vyhodnocení a zveřejnění výsledků soutěže škol proběhne společně s vyhodnocením a zveřejněním výsledků prvního kola soutěže 27. 3. 2020.

Vážení návštěvníci stránek soutěže "Lidice pro 21. století",

pokud je vám 10–19 let a patříte mezi ty, kteří by se chtěli seznámit s památnými místy České republiky, prověřit si a zdokonalit svoje znalosti o novodobé historii, případně získat za své vědomosti i věcné ceny, pak neváhejte a zapojte se do naší soutěže.

Soutěž "Lidice pro 21. století" už patnáctým rokem pořádá pro žáky a studenty z celého světa Památník Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Soutěž je dvoukolová, skládá se z vědomostního testu a literární práce a má mnoho výhod:

 1. probíhá prostřednictvím internetu
 2. soutěžit můžete v jednom ze čtyř soutěžních jazyků, literární práce může být napsána i v jazyce slovenském
 3. soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií: 10–14 let a 15–19 let
 4. na zpracování vědomostního testu a literární práce máte v prvním kole soutěže 4 týdny
 5. literární práci můžete zpracovat ve volném literárním žánru a útvaru
 6. pro vyhledávání informací můžete používat nejrůznější zdroje (internet, knihovny, archivy…)
 7. do druhého (finálového) kola postupuje 21 soutěžících z každé věkové kategorie
 8. všech 42 finalistů získá věcné odměny a pozvání na slavnostní předání cen
 9. pokud neuspějete ve vědomostní části, máte ještě šanci získat ocenění za literární práci
 10. účastníci, kteří se do soutěže zaregistrují v rámci své školy, mohou uspět také v soutěži "O nejaktivnější školu" 
 11. dozvíte se podstatné i zajímavé události z období druhé světové války a poválečného období Lidic

K zapojení se do soutěže stačí vyplnit přihlášku a přečíst si popis soutěže, který vám poradí, jak při soutěži postupovat.

Na shledanou se těší organizátoři soutěže.

STATUT SOUTĚŽE „Lidice pro 21. století“

Čl. I - Základní ustanovení

Soutěž "Lidice pro 21. století" (dále jen "soutěž") je vzdělávací vědomostní soutěží určenou pro děti a mládež z celého světa. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice zavražděných německými nacisty v roce 1942 a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke 2. světové válce, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.

 1. Soutěž je vyhlašována s podporou Ministerstva kultury, Ministerstva obrany a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 2. Soutěž je určena pro děti a mládež z kterékoliv země světa ve věku od 10 do 19 let.

Čl. II - Organizace soutěže

 1. Soutěž vyhlašuje Památník Lidice ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (dále jen "vyhlašovatelé").
 2. Vyhlášením soutěže je zveřejnění výzvy k účasti pro aktuální ročník soutěže.
 3. Výzva je zveřejněna v informačním systému s dálkovým přístupem (na webových stránkách vyhlašovatelů) v českém, anglickém, polském a německém jazyce, s vědomím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zasílána elektronickou poštou do škol v České republice a v zahraničí je šířena ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí prostřednictvím zastupitelských úřadů.
 4. Soutěž má dvě samostatné soutěžní části:
  1. pro individuální účastníky soutěže,
  2. pro české, slovenské, německé a polské školy.
 5. Soutěžní část pro individuální účastníky soutěže je vyhlašována ve dvou kategoriích:
  1. kategorie pro děti ve věku 10 – 14 let,
  2. kategorie pro mládež ve věku 15 – 19 let.

Tato část soutěže je dvoukolová, první kolo se uskuteční prostřednictvím informačního sytému s dálkovým přístupem (internetu) a bude vyhodnoceno do 60 dnů ode dne stanoveného jako termín pro zaslání přihlášek do soutěže. Druhé soutěžní kolo, do nějž postoupí 42 nejlepších účastníků z prvního kola (21 z každé kategorie), se uskuteční prostřednictvím informačního systému s dálkovým přístupem (internetu) v sedmi soutěžních dnech. Počet finalistů je symbolickým připomenutím roku 1942, kdy byla vyhlazena obec Lidice.

 1. Soutěžní části pro školy se účastní každá česká, slovenská, polská a německá škola, která se do soutěže zaregistruje prostřednictvím informačního systému s dálkovým přístupem (internetu). Vyhodnocení soutěže škol proběhne společně s vyhodnocením prvního kola individuální části soutěže.
 2. Soutěž se řídí právním řádem České republiky, tímto Statutem a Pravidly soutěže „Lidice pro 21. století" (dále jen "Pravidla soutěže"), která vydají vyhlašovatelé a zveřejní je v jazyce českém, anglickém, polském a německém spolu s výzvou k účasti v soutěži podle článku II bodu 3 tohoto Statutu.
 3. Pravidla soutěže obsahují podmínky účasti v soutěži, postup při přijímání, užití a uchovávání soutěžních prací, podrobnosti činnosti orgánů soutěže, podrobnosti hodnocení soutěžních prací,
 4. termín konání prvního i druhého soutěžního kola, místo a termín slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.
 5. Soutěžní práce hodnotí porota soutěže, jejíž členy jmenují vyhlašovatelé.
 6. Vítěze soutěže škol vyhodnocují vyhlašovatelé soutěže.

Čl. III - Předmět soutěže

 1. V prvním soutěžním kole soutěží účastníci soutěže ve dvou disciplínách:
  1. písemné vyplnění vědomostního testu podle zadání, které bude zveřejněno spolu s výzvou k účasti v soutěži,
  2. volná literární práce na téma podle zadání, které bude zveřejněno spolu s výzvou k účasti v soutěži, a ve stanoveném rozsahu.
 2. Ve druhém (finálovém) soutěžním kole soutěží účastníci soutěže, kteří do druhého kola postoupili, vyplněním vědomostního testu, který bude zveřejněn zasláním účastníkům soutěže (finalistům) prostřednictvím informačního systému s dálkovým přístupem podle Pravidel soutěže v prvním ze sedmi soutěžních dnů druhého (finálového) soutěžního kola.
 3. V soutěži škol se sčítá počet přihlášených žáků zaregistrovaných škol.

Čl. IV - Orgány soutěže

 1. Orgány soutěže jsou:
  1. vyhlašovatelé soutěže,
  2. ředitel soutěže,
  3. sekretariát soutěže,
  4. tajemník,
  5. porota soutěže.
 2. Vyhlašovateli soutěže jsou organizace uvedené v čl. II, bodu 1. tohoto Statutu. Ve své činnosti se řídí tímto statutem a Pravidly soutěže. Vydávají Pravidla soutěže a Jednací řád poroty, vyhodnocují soutěž škol.
 3. Ředitele soutěže (dále jen "ředitel") jmenují pro každý soutěžní ročník vyhlašovatelé. Ředitel dohlíží na dodržování Statutu soutěže a Pravidel soutěže, zúčastňuje se jednání poroty soutěže a plní další úkoly vyplývající z Pravidel soutěže.
 4. Sekretariátem soutěže je pracoviště Památníku Lidice se sídlem v Lidicích, PSČ 273 54, tel.: 312253088, e-mail: lidice@lidice-memorial.cz, fax: 312253063. Sekretariát soutěže plní úkoly stanovené Pravidly soutěže při organizaci soutěže, její propagaci a při vyhlašování výsledků soutěže.
 5. Tajemníka soutěže (dále jen tajemník) jmenují pro každý soutěžní ročník vyhlašovatelé. Tajemník se zúčastňuje jednání sekretariátu a poroty soutěže a plní další úkoly vyplývající z Pravidel soutěže a Jednacího řádu poroty.
 6. Porota soutěže hodnotí soutěžní práce a podává vyhlašovatelům návrhy na ocenění nejlepších účastníků soutěže. Ve své práci se řídí Pravidly soutěže a Jednacím řádem poroty.

Čl. V - Ocenění účastníků soutěže

 1. Účastníci soutěže, kteří postoupí do druhého (finálového) kola, obdrží od vyhlašovatelů účastnický diplom.
 2. Účastníci soutěže, kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedením kategorie a pořadí, na němž se umístili, vítězové obou kategorií navíc skleněnou plastiku.
 3. V každé kategorii může porota udělit navíc maximálně tři zvláštní ocenění. Takto ocenění účastníci soutěže obdrží diplom s uvedením kategorie, v níž zvláštního ocenění dosáhli, a skleněnou upomínkovou plastiku.
 4. Účastníci ocenění podle článku V bodu 1 a 2 tohoto Statutu mohou obdržet věcnou cenu od partnerů soutěže.
 5. Ocenění budou předána buď osobně při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, nebo budou oceněným účastníkům soutěže zaslána, pokud si je nevyzvednou do 3 měsíců od vyhlášení výsledků. Zahraničním účastníkům mohou být předána také prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
 6. Vítězná škola v soutěži škol dle čl. III, bodu 1 c) Pravidel soutěže získá odměnu v podobě hrazené autobusové dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže.
 7. Další nejaktivnější školy v soutěži škol budou také odměněny. Školy, které se umístí na druhém až pátém místě v soutěži škol, získají publikace Památníku Lidice a vstupenky zdarma až pro padesát žáků do jednoho z památníků ve správě Památníku Lidice. Školy, které se umístí na šestém až desátém místě v soutěži škol, získají publikace Památníku Lidice.

Čl. VI - Ochrana osobních údajů

 1. Pro plnění činnosti dané zřizovací listinou Památníku Lidice a soutěže Lidice pro 21. století jsou shromažďovány osobní údaje účastníků soutěže. Jedná se o tyto údaje: jméno, adresa, e-mail, údaje o škole, kterou navštěvuje, datum narození, jméno pedagoga, jeho e-mail, telefon.
 2. Tyto údaje jsou využívány při zpracování agendy soutěže, vydání tiskovin k soutěži, zveřejňování informací na vlastních webových stránkách, vlastních sociálních sítích nebo v médiích. Údaje jsou uchovávány po dobu trvání soutěže. Osobní údaje mohou být poskytnuty našim smluvním zpracovatelům, typicky je to například správce webových stránek soutěže.
 3. Účastník, který osobní údaje poskytuje, má právo kdykoliv požádat o informace, jaké osobní údaje o něm zpracováváme. Má právo na jejich opravu či doplnění, může požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v zákonné úpravě ochrany osobních údajů.

Čl. VII - Závěrečná ustanovení

 1. Změny statutu nelze provádět v průběhu soutěžního ročníku, který je ukončen dnem vyhlášení výsledků.
 2. Tento statut nabývá platnosti dnem vyhlášení soutěže, jímž je den zveřejnění výzvy k účasti v soutěži.
 3. Tento statut vyhlašovatelé zveřejní spolu s výzvou k účasti v soutěži v jazyce českém, anglickém, polském a německém.

JEDNACÍ ŘÁD POROTY SOUTĚŽE „Lidice pro 21. století“

Vyhlašovatelé soutěže „Lidice pro 21. století“ (dále jen "soutěž") vydávají tento Jednací řád poroty soutěže.

 

Čl. I - Členství v porotě

 1. Porota soutěže má nejvíce 16 členů s hlasem rozhodujícím (nejméně však 13 členů), kteří jsou jmenováni vyhlašovateli soutěže z řad historiků, pedagogů, literátů a dalších odborníků. Členem poroty je také jmenovaný zástupce Památníku Lidice.
 2. Ředitel/ka soutěže má právo navrhnout novou porotu zpravidla po dvou letech. Návrh poroty musí být schválen vyhlašovateli soutěže.
 3. Členem poroty s hlasem poradním je tajemník soutěže.
 4. Členem poroty může být osoba starší 18 let, občansky bezúhonná.
 5. Členství v porotě soutěže končí uplynutím funkčního období, odvoláním, odstoupením nebo úmrtím člena.
 6. Členství v porotě je čestné, členové však mají nárok na úhradu prokazatelných výdajů spojených se členstvím v porotě. Úhradu těchto nákladů hradí Památník Lidice.

 

Čl. II - Předseda poroty

 1. Porota soutěže na svém zasedání, které svolají vyhlašovatelé soutěže, zvolí ze svých řad předsedu poroty.
 2. Předseda poroty řídí jednání poroty.

 

Čl. III - Tajemník poroty

 1. Tajemníka poroty jmenuje vyhlašovatel Památník Lidice z řad členů sekretariátu soutěže.
 2. Tajemník připravuje podklady pro jednání poroty, zúčastní se jejího jednání s hlasem poradním, pořizuje zápis z jednání poroty a podle pokynů předsedy připraví protokol o výsledcích závěrečného jednání poroty, v němž budou uvedeny návrhy na ocenění účastníků soutěže.

 

Čl. IV - Jednání poroty

 1. Jednání poroty řídí předseda poroty.
 2. Porota při svých jednáních postupuje v souladu se Statutem soutěže a s Pravidly soutěže.
 3. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 4. Porota hodnotí soutěžní práce podle Pravidel soutěže.
 5. Usnesení poroty (návrh, doporučení) je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.
 6. Z jednání poroty je pořizován zápis.

 

Čl. V - Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád nabývá platnosti v den vyhlášení soutěže.

Pravidla 15. ročníku soutěže

Vyhlašovatelé soutěže "Lidice pro 21. století" (dále jen "soutěž") vydávají, podle ustanovení čl. II, bodu 7 Statutu soutěže tato Pravidla soutěže:

Čl. I - Podmínky účasti v soutěži

 1. Účastníkem soutěže v I. kategorii podle ustanovení čl. II bodu 5 Statutu soutěže může být osoba, která ke dni zahájení aktuálního ročníku soutěže dovršila věk 10 let a ke stejnému dni nepřekročila věk 14 let.
 2. Účastníkem soutěže ve II. kategorii podle ustanovení čl. II bodu 5 Statutu soutěže může být osoba, která ke dni zahájení aktuálního ročníku soutěže dovršila věk 15 let a ke stejnému dni nepřekročila věk 19 let.
 3. Účastníkem soutěže v prvním soutěžním kole se stávají osoby, které splňují jednu z podmínek uvedených v článku I v bodech 1 a 2 Pravidel soutěže a dále:
  1. přihlásí se v termínu stanoveném ve výzvě k účasti v soutěži (dále jen "výzva") prostřednictvím informačního systému s dálkovým přístupem (vzor přihlášky je přílohou Pravidel soutěže),
  2. vyplní v termínu od 24. 1. 2020 do 21. 2. 2020 vědomostní test, který je součástí internetových stránek soutěže, a to v jednom z jazyků soutěže: češtině, angličtině, polštině nebo němčině,
  3. přiloží k testu volnou literární práci, zpracovanou na téma uvedené ve výzvě a v rozsahu uvedeném tamtéž, a to v jazyce českém, anglickém, slovenském, polském nebo německém
  4. nepředloží literární práci s prvky xenofobie a rasismu, nebo práci obsahující myšlenky, směřující k porušování lidských práv a potlačování svobod,
  5. bylo jim tajemníkem soutěže oznámeno, že se stali účastníky soutěže.
 1. Účastníky soutěže ve druhém (finálovém) soutěžním kole se stávají účastníci prvního soutěžního kola, kteří se na základě vyhodnocení svých soutěžních prací podle ustanovení článku I bodu 3 písm. b) a c) porotou soutěže umístí na 1. až 21. místě v každé kategorii a budou o tom vyrozuměni tajemníkem soutěže.
 2. Účastníkem soutěže škol se stává česká, slovenská, polská nebo německá škola, která se přihlásí v termínu stanoveném ve výzvě k účasti v soutěži prostřednictvím informačního systému s dálkovým přístupem.

Čl. II - Přijímání přihlášek, užití a dokumentace soutěžních prací

 1. Tajemník soutěže zkontroluje, zda přihláška má všechny náležitosti ve smyslu přílohy Pravidel soutěže (formulář přihlášky) a přílohy podle čl. I, bodu 3 písm. b) a c) Pravidel soutěže.
 2. Sekretariát soutěže potvrdí přijetí přihlášky, která má všechny náležitosti, odesilateli přihlášky prostřednictvím informačního systému s dálkovým přístupem a oznámí mu, že se stal účastníkem prvního kola soutěže; v případě soutěže škol, že byla škola zaregistrována.
 3. Tajemník soutěže oznámí účastníku soutěže, který nesplnil podmínky uvedené v čl. I Pravidel soutěže prostřednictvím informačního systému s dálkovým přístupem, že jeho soutěžní práce nebyla přijata a tudíž nebude hodnocena, přičemž nedosažení horní hranice maximálního stanoveného rozsahu literární práce není důvodem pro vyřazení ze soutěže. Delší být nesmí, kratší ano.
 4. Potvrzení přijetí přihlášky a oznámení o nepřijetí přihlášky se odesilateli oznámí v jazyce, v němž byla přihláška podána.
 5. Soutěžní práce, jimiž je vyplněný vědomostní test a vypracovaná volná literární práce, se dnem oznámení odesilateli, že se stal účastníkem soutěže, stávají vlastnictvím vyhlašovatele Památníku Lidice.
 6. Nakládání se soutěžní prací, jíž je volná literární práce, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Právo na zveřejnění volných literárních prací a právo na jejich užití při propagaci soutěže vykonávají vyhlašovatelé.

Čl. III - Činnost orgánů soutěže

 1. Vyhlašovatelé soutěže
  1. zveřejní výzvu k účasti v soutěži se všemi náležitostmi a přílohami, s uvedením termínu ukončení prvního soutěžního kola (termín pro zasílání přihlášek a soutěžních prací), termínu vyhodnocení výsledků prvního soutěžního kola a termínu konání druhého (finálového) soutěžního kola,
  2. vydají Pravidla soutěže, která zveřejní spolu s výzvou,
  3. vyhodnotí soutěž škol, Parametrem pro určení vítěze soutěže škol je:
   • počet přihlášených žáků školy v poměru k celkovému počtu žáků na škole,
   • kvalita prací, které žáci v soutěži odevzdají
  4. vyhlásí výsledky soutěže a předají ocenění,
  5. jmenují členy poroty soutěže a vydají její Jednací řád.
 2. Ředitel soutěže plní úkoly stanovené v čl. IV bod 3 Statutu soutěže,
  • koordinuje a kontroluje činnost sekretariátu a tajemníka soutěže, informuje vyhlašovatele i veřejnost o průběhu soutěže,
   1. spolu s předsedou poroty podepisuje protokol o výsledcích soutěže, jímž porota podává vyhlašovatelům návrhy na ocenění a stvrzuje tak, že porota postupovala v souladu se Statutem soutěže a s Pravidly soutěže,
   2. v případě důvodného podezření na porušení Pravidel soutěže a podvodné jednání má právo žáky ze soutěže vyloučit,
   3. má právo kontaktovat pedagogy v případě, že se na vyplňování otázek bude podílet společně celá třída a bude důvodné podezření na porušení Pravidel soutěže a podvodné jednání. V tomto případě má právo na vyloučení školy ze soutěže.
 3. Sekretariát soutěže plní úkoly stanovené v čl. IV bod 4 Statutu soutěže,
  • organizačně zajišťuje průběh soutěže včetně vyhlášení výsledků soutěže,
   1. organizačně zajišťuje jednání poroty soutěže,
   2. spravuje internetovou stránku soutěže,
   3. zajišťuje propagaci soutěže a vydává zprávu o ukončení každého ročníku soutěže a zveřejní ji na internetové stránce soutěže nejpozději do 30 dnů po vyhlášení výsledků soutěže.
 4. Tajemník soutěže plní úkoly stanovené v čl. IV bod 5 Statutu soutěže,
  1. přijímá přihlášky do soutěže, eviduje je, kontroluje jejich formální správnost a úplnost, stvrzuje přijetí přihlášek, které splňují podmínky Statutu soutěže a vrací přihlášky, které jsou neúplné, nemají stanovené náležitosti nebo byly doručeny po termínu stanoveném ve výzvě,
  2. předkládá porotě přihlášky do soutěže k posouzení,
  3. prostřednictvím servisní organizace zajišťuje:
   1. běh a funkčnost internetového komunikačního prostředí soutěže
   2. zahájení a ukončení jednotlivých fází soutěže na internetu
   3. řešení problémů soutěžících a porotců při práci v internetovém prostředí soutěže
   4. rozesílání informativních e-mailů soutěžícím a porotě
   5. průběžnou aktualizaci internetových stránek soutěže
   6. řešení případných konfliktů v datech uložených v databázi soutěže.
 5. Porota soutěže
  1. plní úkoly stanovené v čl. IV bod 6 Statutu soutěže a ve své práci se řídí Jednacím řádem poroty,
  2. porota hodnotí volné literární práce v každé kategorii zvlášť,
  3. vědomostní test je vyhodnocován počítačovým programem po uzavření soutěžního kola. Bodová hodnocení jsou přidělována takto:
   • za správně a úplně zodpovězenou otázku je přiděleno 5 bodů
   • za částečně zodpovězenou otázku je za každou dílčí část testové otázky přidělen jeden bod
   • je-li otázka nebo i jen dílčí část otázky zodpovězena chybně, je celé otázce přiděleno 0 bodů,
  4. při hodnocení volných literárních prací hodnotí porota v prvním kole pouze to, zda a do jaké míry bylo dodrženo zadání tématu a rozsahu, přidělením maximálně 20 bodů,
  5. porota má právo na zásah v případě nápadné shody tématu a zpracování obsahu literárních prací žáků z jedné školy,
  6. v prvním soutěžním kole vybere porota podle udělených bodů v každé kategorii 21 soutěžních prací, které získaly za vědomostní test a volnou literární práci nejvyšší součet bodů. Bude-li takových prací více než 21, tj. umístí-li se na některém z 1. – 21. místa více soutěžních prací se shodným bodovým ohodnocením, budou všechny takto ohodnocené práce očíslovány a z čísel, tj. anonymně, bude vylosováno 21 soutěžních prací v každé kategorii, které postoupí do druhého (finálového) soutěžního kola,
  7. vědomostní test pro druhé kolo je hodnocen stejně jako test pro kolo první a udělené body jsou přičteny k bodům z prvního soutěžního kola; nejvýše 20 body pak ohodnotí porota literární práce finalistů; na základě celkového bodového hodnocení obou soutěžních kol podá porota vyhlašovatelům soutěže návrh na udělení ocenění třem účastníkům v každé kategorii s uvedením pořadí na 1. – 3. místě a návrh na případné udělení maximálně třech zvláštních ocenění poroty v každé kategorii dalším účastníkům druhého soutěžního kola, bez ohledu na celkové bodové ohodnocení,
  8. v případě shodného bodového ohodnocení účastníků na prvních třech místech v obou nebo v některé z kategorií rozhodne porota o pořadí hlasováním,
  9. návrh na neudělení ocenění na prvních třech místech v každé kategorii se nepřipouští.
  10. Ředitelka soutěže má právo na výběr literární práce, která bude presentována na slavnostním vyhlášení a nemusí se jednat přímo o práci oceněnou. (Důvodem je ohled na celkové pojetí vyhlášení a vhodnost zařazení daného tématu literární práce do celkového smýšlení památníku Lidice.)

Čl. IV - Termíny prvního soutěžního kola

 1. 3. ledna 2020 zahájení soutěže jejím vyhlášením školám a zahraničním zastupitelstvím.
 2. 3. ledna 2020 zahájení registrace škol.
 3. 24. ledna 2020 zahájení registrace soutěžících.
 4. Od 24. ledna do 21. února 2020 zveřejnění testů 1. kola a tématu literární práce na internetových stránkách soutěže www.lidice21.cz.
 5. Do 27. března 2020 zpracování výsledků 1. kola.
 6. 27. března 2020 vyhlášení výsledků 1. kola soutěže a vítěze soutěže škol.

Čl. V - Termín druhého soutěžního kola, místo a termín vyhlášení výsledků soutěže

 1. Druhé soutěžní kolo 15. ročníku soutěže se uskuteční ve dnech 2. – 8. dubna 2020. Hodnoceny budou výsledky vědomostního testu 21 finalistů v každé kategorii a úroveň jejich literárních prací.
 2. 30. dubna 2020 zveřejnění konečných výsledků soutěže na internetových stránkách soutěže www.lidice21.cz.
 3. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění se uskuteční ve Slaném, dne 4. června 2020. Tento den je dnem ukončení 15. ročníku soutěže.

Čl. VI - Závěrečná ustanovení

 1. Tato Pravidla nesmí být až do ukončení 15. ročníku soutěže měněna.
 2. Tato Pravidla nabývají platnosti ke dni zveřejnění výzvy k účasti v soutěži.
Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěží převzali
Partneři soutěže
SZMO_logo3_2013 logo epocha logo stachema logo rex logo nsnp cmyk logo kalich logo karolinum logo kašpar logo KD
Mediální partneři
logo history logo junior logo kladenske listy logo radio relax logo monitora