13.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené 14. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2019
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Kdo se může stát účastníkem soutěže?

Soutěž je vyhlášena pro česky, anglicky a rusky mluvící žáky ve věku 10–19 let (rozhoduje datum 26. 1. 2018 – den zahájení 13. ročníku. Účastníci, kterým bude v tento den 10–14 let, budou zařazeni do I. kategorie, účastníci ve věku 15–19 let do II. kategorie).

POZOR! Pokud vám 26. 1. 2018 ještě nebude 10 let, anebo naopak budete starší než 19 let, nemůžete být do této soutěže zařazeni.

Jak se do soutěže zapojují školy?

Každá česká a slovenská škola, která se do soutěže zaregistruje, usnadní svým žákům vyplnění přihlášky do soutěže a bude automaticky zařazena do soutěže O nejaktivnější školu.

Jak bude soutěž vypadat?

První kolo soutěže má dvě části:

  1. vědomostní test, ke kterému získáte na těchto stránkách přístup po přihlášení do soutěže. Vypracovávat ho budete na svém počítači v období 26. 1. – 23. 2. 2018. Nemusíte vyplnit všechny úlohy najednou, k testu se můžete vracet. Vstupem k rozpracovanému testu bude vždy vaše e-mailová adresa a přístupové heslo,
  2. volný literární útvar na téma, které po přihlášení najdete na těchto stránkách. Tato práce nesmí překročit 2000 znaků (systém ji odmítne uložit), kratší být může.

POZOR! Vypracovaný test i literární práci uzavřete do 23. 2. 2018 – práce uzavřené po tomto termínu nemohou být do soutěže zařazeny.

Jak se dozvím, jestli postupuji do druhého kola?

Výsledky prvního kola soutěže najdete na těchto stránkách od 3. 4. 2018. Z každé kategorie postupuje 21 účastníků s nejvyšším počtem bodů do druhého – finálového kola (pokud bude více účastníků se stejným počtem bodů, rozhoduje porota).

Jak bude probíhat druhé kolo?

Účastníci, kteří postoupí do druhého kola, budou (stejně jako v prvním kole) řešit vědomostní test. Tentokrát mají na jeho vyplnění jen sedm dní – od 11. do 17. 4. 2018. Součástí druhého kola už není literární práce.

Jak se určí vítěz celé soutěže?

Závěrečné pořadí se sestavuje ze součtu výsledků z prvního a druhého kola. Výsledky soutěže opět najdete na těchto stránkách, a to od 11. 5. 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 13. 6. 2018.

Ocenění účastníků soutěže

Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii stejně jako soutěžící, jimž porota udělí zvláštní ocenění za literární práci, obdrží skleněnou plastiku a věcné dary od partnerů soutěže. Slavnostní vyhlášení proběhne 13. 6. 2018 v kině Hutník v Kladně. Na žáky čeká bohatý doprovodný program, na vítěze zvláštní ceny. Všichni ocenění a výherci získají věcné ceny.

Výherce o nejaktivnější školu získá odměnu v podobě hrazené autobusové dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a publikace.

Dostanu zpět práce, které jsem do soutěže odeslal(a)?

Vyplněný vědomostní test z prvního a druhého kola ani zpracovaná literární práce se účastníkům nevrací – budou uloženy do dokumentace k tomuto ročníku soutěže.

Jak se přihlásit?

Pokud se chcete zúčastnit soutěže, stačí jen vyplnit přihlášku, kterou najdete na těchto stránkách. V případě, že je do soutěže zaregistrována vaše škola, stačí údaje o škole vyhledat v registru škol, který je součástí přihlášky. Pokud vaše škola zaregistrována není, zvolíte si v přihlášce samostatnou účast a údaje o škole vyplníte individuálně. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mail, který vám oznámí, že jste se stali účastníky soutěže, a můžete začít s vypracováváním testových otázek a literárních prací.

Registraci školy může provést zástupce školy dle pokynů obsažených v části Registrace školy

POZOR! Přihlášku vyplňujte pečlivě, zkontrolujte především správné datum narození, e-mail a heslo.


Odkazy na některé webové stránky loňského ročníku: