Strojový překlad do dalších jazyků: 

Informace o způsobu přihlášení

Každá česká, slovenská, polská a neměcká škola, která se do soutěže zaregistruje, nabídne svým soutěžícím žákům možnost přihlásit se do soutěže v rámci registrace své školy. Registraci školy může provést zástupce školy dle pokynů obsažených v části Registrace školy. Po ověření zadaných údajů tajemnicí soutěže bude škole povolen vstup do soutěže, tzn. že bude zařazena do registru soutěžících škol.

 

Žáci takto zaregistrovaných škol pak v přihlášce nemusí zadávat podrobné údaje o škole, vyhledají si je podle země, kraje, okresu a zkráceného názvu školy.

 

Pokud se chtějí soutěžící zúčastnit soutěže samostatně, případně jejich škola není do soutěže zaregistrovaná, zvolí si v přihlášce samostatnou účast a vyplní požadované údaje o škole individuálně. Samostatnou účast mohou kdykoli v průběhu soutěže změnit na registraci v rámci školy, nebo naopak registraci v rámci školy změnit na samostatnou účast.

 

Všechny české, slovenské, polské a německé zaregistrované školy jsou automaticky zařazeny do soutěže "O nejaktivnější školu".

Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěží převzali
Partneři soutěže
SZMO_logo3_2013 logo epocha logo stachema logo rex logo nsnp cmyk logo kalich logo karolinum logo kašpar logo KD
Mediální partneři
logo history logo junior logo kladenske listy logo radio relax logo monitora