Strojový překlad do dalších jazyků: 
Logo

14. ročník mezinárodní vědomostní soutěže

Lidice pro 21. století

Čtrnáctý ročník soutěže

Čtrnáctý ročník soutěže započne otevřením registrace pro školy dne 3. 1. 2019. Pro samotné žáky se pak soutěž otevře 25. 1. 2019. Již v uplynulých ročnících si žáci všimli změn ve struktuře otázek vědomostního testu. I letos převáží počet otázek interpretačních nad faktografickými. Cílem této změny je podpořit schopnost nezávislého myšlení účastníků soutěže tak, aby pomocí vlastního úsudku a vědomostí dokázali dojít ke správnému řešení otázky. 

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne tentokrát v Opavě 5. června 2019. Zde se ti nejlepší sejdou, aby si převzali ceny věnované partnery soutěže a vyslechli si vybrané literární práce v podání předních dramatických umělců. Připravujeme také bohatý doprovodný program a prohlídku Národního památníku II. světové války ve Hrabyni, na které budou pozváni i žáci nejaktivnější školy soutěže.

Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěži převzali
Partneři soutěže
SZMO_logo3_2013 logo epocha logo stachema logo rex
logo nsnp cmyk logo kalich logo karolinum logo kašpar
logo KD logo třinecké železárny
Mediální partneři
logo history logo junior logo kladenske listy logo radio relax logo monitora