Strojový překlad do dalších jazyků: 
Logo

14. ročník mezinárodní vědomostní soutěže

Lidice pro 21. století

O nejaktivnější školu

Soutěž „O nejaktivnější školu“

Od čtvrtého ročníku je oficiální částí soutěže "Lidice pro 21. století" soutěž určená pro české, slovenské a nově také polské školy s názvem "O nejaktivnější školu". Každá škola, která se do soutěže zaregistruje, je automaticky zařazena do soutěže škol. Nejaktivnější škola (škola s nejvyšším počtem přihlášených žáků) získá odměnu v podobě hrazené, nebo částečně hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a občerstvení pro žáky. Pro další školy s vysokým počtem účastníků jsou připraveny zajímavé publikace.

Parametry pro určení vítěze soutěže škol jsou:

  • počet přihlášených žáků v poměru k celkovému počtu žáků na škole. Tento údaj je součástí registrace školy a u nejpočetněji zastoupených škol bude ověřován tajemnicí soutěže přímo na školách.
  • kvalita prací, které žáci v soutěži odevzdají.

Tato opatření mají vyloučit diskriminaci malých škol a samoúčelné přihlašování žáků bez aktivního zapojení se do soutěže.

Vyhodnocení a zveřejnění výsledků soutěže škol proběhne společně s vyhodnocením a zveřejněním výsledků prvního kola soutěže 2. 4. 2019.

Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěži převzali
Partneři soutěže
SZMO_logo3_2013 logo epocha logo stachema logo rex
logo nsnp cmyk logo kalich logo karolinum logo kašpar
logo KD logo třinecké železárny
Mediální partneři
logo history logo junior logo kladenske listy logo radio relax logo monitora