Strojový překlad do dalších jazyků: 

V pátek 27. 3. 2020 budou na stránkách soutěže vyhlášeny výsledky 1. kola i soutěže škol! Všem účastníkům přejeme mnoho štěstí!

Lidice pro 21. století

Vědomostní soutěž "Lidice pro 21. století" vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku      10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.

 

Informace o vědomostní soutěži Lidice pro 21. století sdílí na webových stránkách erinnern.at vzdělávací institut holocaustu rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu (Institut für Holocaust Education des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung).

Aktuality

Dnes se uzavře první kolo

V pátek 21. 2. 2020 ve 24:00 bude ukončeno první kolo 15. ročníku soutěže. Číslo 2 191 je konečný počet přihlášených účastníků. Celkový počet zaregistrovaných škol je pro tento ročník 146 škol!

Výsledky prvního kola se jmény 42 finalistů najdete na těchto stránkách 27. března 2020. Ve stejný den budou také zveřejněny výsledky soutěže

"O nejaktivnější školu".

Vítězné škole bude částečně nebo plně hrazena doprava na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže 4. 6. 2020. Pro žáky vítězné školy navíc budou připraveny volné vstupenky do Památníku Lidice, kde žáci zažijí vzdělávací program a prohlídku muzea s pietním územím.

V pořadí druhá až pátá škola získá volné vstupenky do Památníku Lidice na prohlídku muzea, pietního území a vzdělávací program a publikace věnované Památníkem Lidice a partnery soutěže.

Školy na 6. až 10. místě obdrží publikace věnované Památníkem Lidice a partnery soutěže.

Držíme stále palce všem soutěžícím a s napětím čekáme na konečné výsledky prvního kola!

Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěží převzali
Partneři soutěže
SZMO_logo3_2013 logo epocha logo stachema logo rex logo nsnp cmyk logo kalich logo karolinum logo kašpar logo KD
Mediální partneři
logo history logo junior logo kladenske listy logo radio relax logo monitora