Strojový překlad do dalších jazyků: 
Logo

14. ročník mezinárodní vědomostní soutěže

Lidice pro 21. století

V aktualitách nově naleznete ukázku z vybraných literárních prací

Lidice pro 21. století

Vědomostní soutěž "Lidice pro 21. století" vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.

Aktuality

Slavnostní vyhlášení v Kostele sv. Václava a dvoudenní exkurze vítězů

Slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům se uskutečnilo ve středu 5. června 2019 v Kostele sv. Václava v Opavě, který je pod správou Opavské kulturní organizace.

Slavnostní vyhlášení zahájily v 10:50 hodin fanfáry. Úvodní slovo pronesla ředitelka Památníku Lidice Mgr. Martina Lehmannová.

Mezi významnými hosty byli přítomní náměstci Statutárního města Opava PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. a Ing. Michal Jedlička, vicekonzulka Generálního konzulátu Polska Dr. Maria Kovacs, náměstek ředitele muzea paláce krále Jana III. ve Wilanowu Piotr Gorájec, zástupce spoluvyhlašovatele soutěže ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, ředitelka Slezského zemského muzea Mgr. Jana Horáková, náměstkyně pro odborné činnosti Slezského zemského muzea a vedoucí Národního památníku II. světové války Mgr. Kamila Poláková, přítomen byl také porotce odborné poroty soutěže historik Mgr. Jan Petrásek, pozvání přijal také římskokatolický kněz ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič Ph.D., O.Cr., plukovník Jaroslav Žáček a herci Máša Málková a Norbert Lichý, kteří přednesli vybrané literární práce letošního ročníku soutěže. Dále se vyhlášení zúčastnil pan Dalibor Naar zastupující projekt Skryté příběhy a hostem byla též dcera akademické sochařky Marie Uchytilové paní Sylvie Klánová.

Po zahájení programu zazněly projevy z úst zástupce spoluvyhlašovatele soutěže Mgr. Zdeňka Hazdry Ph.D., Mgr. Jany Horákové ze Slezkého zemského muzea, jakožto spoluorganizátora letošního vyhlášení soutěže v Opavě, náměstka PhDr. Igora Hendrycha Ph.D. a k účastníkům promluvila také vicekonzulka Maria Kovacs. Po projevech byl na pódium pozván pan Dalibor Naar, aby přítomným představil projekt Skryté příběhy. Jedná se o sérii výletních tras určené pro děti a mládež, které jsou po celé České republice. Na každé trase je několik zastavení, kde se účastníci zaposlouchají pomocí svého chytrého telefonu do příběhu vyprávěného historickou postavou, která je spojena s daným místem. Následně plní drobné úkoly a sbírají body. Čím více bodů nasbírají, tím větší obsah hry se jim otevírá.

Poté si vzala slovo ředitelka soutěže Mgr. Michaela Brábníková a krátce shrnula průběh letošního ročníku soutěže.

Od 11:20 hodin zvali moderátoři Jana Nevřelová ze Slezského zemského muzea a Filip Petlička z Památníku Lidice na pódium finalisty první a druhé kategorie, kteří obdrželi účastnické diplomy a věcné ceny. Po předání cen finalistům přečetli velmi procítěně úryvky z vybraných literárních prací finalistů pan Norbert Lichý a paní Máša Málková.

Program pokračoval předáním cen poroty. Následovalo čtení úryvků z prací oceněných cenou poroty citlivě ztvárněné opět paní Mášou Málkovou a panem Norbertem Lichým.

Po zaznění slavnostní fanfáry byli na pódiu zváni již absolutní vítězové obou kategorií. Ti získali jako hlavní cenu skleněnou plastiku od uměleckého skláře Jiřího Pačinky a řadu věcných darů od sponzorů soutěže. Po ukončení oficiální části programu potěšila přítomné hosty svým hudebním vystoupením hudební skupina Zrní.

Pro účastníky slavnostního vyhlášení byl ve spolupráci se Slezským zemským muzeem připravený odpolední program. Po dopoledním programu v Kostele sv. Václava se účastníci přesunuli do objektů Slezského zemského muzea, kde absolvovali prohlídku Historické výstavní budovy a Národního památníku II. světové války v Hrabyni s odborným výkladem.

Vítězové 14. ročníku soutěže se již 5. června po skončení odpolední prohlídky účastnili večerního vzdělávacího programu s názvem Jak lazarety ke jménu přišly aneb historie zdravotní péče. Následujícího dne 6. června vítězové absolvovali celodenní program, který začal exkurzí v České televizi Ostrava, kde se výherci seznámili s celkovým chodem studií a podívali se i do technické místnosti, odkud se vysílání řídí, upravuje, střihá atd. Po společném obědě následovala návštěva Světa techniky v Ostravě, kde vítězové strávili příjemné odpoledne obklopeni vědou, technologií a všeobecným poznáním lidské vynalézavosti. Návštěvníci mohli zavítat také do místního kinosálu s promítáním filmu z produkce BBC o záhadných hlubinách oceánů. Kde se například dověděli, že oceán je dnes poslední divokou a dosud ne zcela probádanou divočinou, která nás na zemi obklopuje. V podvečer pak ocenění navštívili planetárium, kde na ně čekal program v kinosále s kopulovou střechou, díky které se doslova ocitli na dotek hvězdám i samotným planetám naší slunečné soustavy. Dále následovala prohlídka vesmírné expozice s názvem Experimentárium. Planetárium Ostrava je třetím největším planetáriem v Česku a jediným v Moravskoslezském kraji. Bylo založeno v roce 1980 a je zároveň součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Na začátku dne 7. 6. 2019 se vítězové prošli ranní Opavou s průvodcem, kde se seznámili se zajímavými místy v historickém centru města, které bylo bohužel na konci druhé světové války velmi poničeno. Program pokračoval prohlídkou věže Hlásky, nejvyššího místa Opavy s jedinečným výhledem na celé město. Hláska, též Městská věž nebo Hodinářská věž je budova stojící na Horním náměstí v Opavě. Dnes je v jejích prostorách sídlo magistrátu a je chráněna jako kulturní památka České republiky. Zde měli návštěvníci možnost nahlédnout také do expozice zachovalých exponátů různého druhu mapující celé 20. století. Po závěrečném společném obědě již čekala na vítěze cesta domů. Všem přítomným patří velký dík za vytvoření příjemné atmosféry, která provázela celé vyhlášení i exkurzi vítězů.

Oceněným soutěžícím a finalistům, kteří se nemohli vyhlášení osobně zúčastnit, budou ceny zaslány poštou.

Zároveň děkujeme všem účastníkům soutěže a těšíme se na jejich účast i v následujícím 15. ročníku!

Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěži převzali
Partneři soutěže
SZMO_logo3_2013 logo epocha logo stachema logo rex
logo nsnp cmyk logo kalich logo karolinum logo kašpar
logo KD
Mediální partneři
logo history logo junior logo kladenske listy logo radio relax logo monitora