Strojový překlad do dalších jazyků: 
Logo

14. ročník mezinárodní vědomostní soutěže

Lidice pro 21. století

Vítejte na nových stránkách soutěže. Registrace škol právě probíhá!

Lidice pro 21. století

Vědomostní soutěž "Lidice pro 21. století" vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.

Aktuality

Registrace škol zahájena

14. ročník soutěže byl oficiálně zahájen a současně s ním byla zahájena registrace škol. Už nyní mohou pedagogové přihlásit školu do soutěže a zjednodušit tím registraci žákům školy, která bude zahájena 25. ledna 2019. Každá přihlášená škola bude zařazena do soutěže "O nejaktivnější školu".

Nejaktivnější škola získá plně nebo částečně hrazenou autobusovou dopravu na slavnostní vyhlášení soutěže 5. 6. 2019, které se uskuteční v Opavě, kde bude pro žáky připraven bohatý program. Dalších devět nejaktivnějších škol získá také ceny! První přihlášenou školou bylo Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103. Gratulujeme a posíláme knižní odměnu.

Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěži převzali
Partneři soutěže
logo povodí Vltavy logo epocha logo stachema logo rex
logo nsnp cmyk logo kalich logo ČSOB logo karolinum
logo KD logo seznam logo kašpar logo radio relax